Program: L-V: 8:00-22:00 S-D: 10:00-20:00
Sunati-ne la 0757 033 040

Politica generala de prelucrare a datelor cu caracter personal

1. Preambul

Confidențialitatea dvs. este una dintre valorile fundamentale ale ERGO SLIM S.R.L., o societate înființată în conformitate cu legile din România, cu sediul în mun. Arad, str. Gheorghe Sion nr. 1, județul Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J2/1037/07.06.2017, CUI 37712741, tel. 0742 502 780, e-mail office@ergoslim.ro (denumită în continuare „ErgoSlim Clinique” sau „noi”).

Prin urmare, facem tot posibilul să prelucrăm datele cu caracater personal care vă privesc în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor cu caracter personal aplicabilă în România, inclusiv în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare, „Regulamentul”).

Potrivit Regulamentului, reprezintă date cu caracter personal orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice fizice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea” datelor cu caracter personal, în sensul Regulamentului, înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra unor date cu caracter personal sau asupra unor seturi de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Această Politică generală de prelucrare a datelor se referă la datele cu caracter personal care îi privesc pe clienții noștri, partenerii noștri de afaceri, colaboratorii noștri, alte persoane care ne contactează și pe reprezentanții acestora și se aplică datelor colectate prin intermediul comunicării directe, prin e-mail sau prin modalități de contact off-line. Politica noastră de prelucrare a datelor descrie:

(i) categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm;
(ii) scopurile pentru care colectăm sau folosim datele cu caracter personal care vă privesc;
(iii) motivele prelucrării;
(iv) durata prelucării acestor date;
(v) către cine am putea divulga datele cu caracter personal care vă privesc;
(vi) drepturile pe care le aveți, în calitate de persoană vizată, și modalitatea în care vi le puteți exercita.
2. Categoriile de date cu caracter personal

Categoriile de date colectate, în contextul interacțiunii cu ErgoSlim Clinique sunt: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, nume social media, semnătura, numărul de cont bancar, banca plătitorului, produsele/serviciile contractate, sumele datorate pentru prestarea serviciilor/vânzarea produselor. În cazul serviciilor de remoderalare corporală, este posibil să colectăm date precum vârsta dvs., greutatea corporală, dimensiuni corporale, date oferite de aparatul de diagnoză al ErgoSlim Clinique (denumite în mod generic „date privind sănătatea”), însă numai dacă am obținut consimțământul dvs. prealabil în acest caz special. De asemenea, putem colecta și orice alte pe care dvs. ni le oferiți în mod direct atunci când deveniți clientul nostru.

3. Scopul colectării datelor

În contextul interacțiunii cu ErgoSlim Clinique, dvs., ca persoană fizică, puteți fi subiect al activităților de prelucrare a datelor pe care le colectăm în cadrul activităților desfășurate. Așadar, utilizăm datele dvs. cu caracter personal dacă sunteți:

§ client sau potențial client al ErgoSlim Clinique;
§ reprezentant sau persoană de contact al/a unui client sau potențial client al ErgoSlim Clinique sau salariat ori alt colaborator al unui client sau potențial client al ErgoSlim Clinique;
§ partener de afaceri al ErgoSlim Clinique, reprezentant, persoană de contact, salariat sau alt colaborator al partenerului de afaceri ErgoSlim Clinique;
§ dacă doriți să lucrați cu noi și aplicați pentru un post în cadrul ErgoSlim Clinique;
§ dacă doriți să vă înscrieți la trainingurile/cursurile noastre; sau dacă sunteți
§ vizitator al site-ului nostru, www.ergoslim.ro (în acest caz, vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate www.ergoslim.ro disponibilă pe site-ul nostru),

 

pentru următoarele scopuri:

§ primirea și gestionarea întrebărilor și solicitărilor dvs.;
§ prestarea servciilor achiziționate de la ErgoSlim Clinique (de exemplu, pentru realizarea unei programări pentru oricare dintre serviciile noastre, vom utiliza datele de contact pe care ni le-ați furnizat);
§ oferirea produselor noastre;
§ managementul programarilor efectuate (de exemplu, este posibil să vă transmitem SMS-uri/apeluri telefonice pentru confirmare, anulare, modificare programari);
§ managementul abonamentelor (identificarea clienților, a abonamentelor acestora și a serviciilor de pe abonamente);
§ managementul voucherelor cadou (identificarea celui care a achizitionat voucherul și celui care va beneficia de voucher);
§ gestionarea și emiterea facturilor, pentru procesarea plăților și pentru conformarea cu cerințele legale privind arhivarea;
§ activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile noastre, prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale ErgoSlim Clinique sau ale partenerilor ErgoSlim Clinique, inclusiv prin transmiterea de către ErgoSlim Clinique a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a vă exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dvs. în acest scop și primirea de comunicări comerciale, prin bifarea căsuței corespunzătoare în formularul de consimțămănt pus la dispoziție de către personalul ErgoSlim Clinique;
§ evaluarea gradului dvs. de satisfacție cu privire la produsele/serviciile oferite de ErgoSlim Clinique;
§ în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.
4. Temeiul prelucrării datelor

Atunci când vreți să deveniți sau sunteți clientul nostru și achiziționați servicii și produse din cadrul ErgoSlim Clinique, ne întemeiem colectarea și prelucrarea datelor fie pe efectuarea demersurilor necesare în vederea încheierii unui contract/executarea unui contract de prestări servicii (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament), fie pe pe obligația legală a ErgoSlim Clinique în relația sa cu clienții (art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament). De asemenea, pe aceleași temeiuri ne bazăm și atunci când sunteți partenerul nostru de afaceri sau atunci când aplicați pentru un post ori doriți să participați la training-urile din cadrul ErgoSlim Clinique.

Pentru activitățile de marketing/publicitate, pentru a vă trimite notificări prin SMS/apel telefonic cu 24 de ore înainte de data și ora programării unui serviciu, pentru colectarea datelor privind sănătatea în vederea oferirii unora dintre serviciile noastre de remodelare corporală sau pentru celelalte activități pentru care v-am solicitat consimțâmăntul expres, ne întemeim colectarea și prelucrarea datelor pe acel consimțământul expres (art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament). În situația în care am primit un astfel de acord din partea dvs., vă informăm că, de fiecare dată când vă vom contacta, indiferent de canalul ales, vă veți putea retrage oricând consimțământul acordat, pentru oricare din opțiunile selectate, trimițându-ne în acest sens o solicitare, semnată și datată pe e-mail, la adresa office@ergoslim.ro.

Totuşi, chiar şi în situaţia în care optaţi pentru încetarea comunicărilor în scop de marketing/publicitate, veţi primi în continuare comunicări generale din partea ErgoSlim Clinique, care sunt necesare derulării interacțiunii noastre (de exemplu, comunicările legate de modificarea programului de lucru, atunci când dvs. ați solicitat o programare). Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări, pentru evaluarea gradului dvs. de satisfacție cu privire la produsele/serviciile oferite de ErgoSlim Clinique sau pentru efectuarea de analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale, ne întemeiem pe interesul legitim al ErgoSlim Clinique de a oferi servicii de calitate clienților săi și de a își îmbunătăți în mod continuu aceste servicii (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulament).

5. Furnizarea datelor cu caracter personal

Atunci când datele sunt colectate direct de la dvs., vă rugăm să ne furnizați toate categoriile de date cu caracter personal solicitate, pentru ca ErgoSlim Clinique să poată gestiona solicitările dvs. și să vă poate oferi serviciile dorite, în caz contrar fiind în imposibilitatea de a desfășura activitatea dorită de dvs.

Referitor la serviciile de remodelare corporală, atunci când nu am primit consimțământul dvs. în cazul datelor privind sănătatea (precum greutatea corporală, dimensiuni, probleme de sănătate care ar putea impacta utilizarea aparatelor de remodelare etc.), este posibil să nu vă putem oferi o parte din serviciile noastre de înfrumusețare prin remodelare corporală.

Dacă ne furnizați date cu caracter personal care privesc alte persoane fizice în afară de dvs., cu excepția datelor privind sănătatea pentru a căror colectare avem nevoie de consimțământul expres al persoanei în cauză, vă rugăm ca, înainte de a ne transmite aceste date, să le comunicați acelor persoane modalitatea în care intenționăm să prelucrăm datele cu caracter personal, astfel cum este descris aici, și să vă asigurați că aveți acordul acesteia pentru a ne furniza acele date, astfel cum este descris în această Politică generală de prelucrare a datelor cu caracter personal.

6. Divulgarea datelor cu caracter personal

Este posibil să comunicăm o parte din datele dvs. (de exemplu, nume, e-mail, telefon, adresa, detaliile contului bancar), către partenerii noștri contractuali, către persoane împuternicite care prelucrează datele dvs. cu caracter personal pe seama ErgoSlim Clinique ori către autoritățile publice locale/centrale. Astfel, putem divulga datele dvs. pentru (i) îndeplinirea unor obligații contractuale de către Ergo Slim Clinique, cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi, gestionare a documentelor contabile etc.; (ii) în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dvs. la diverse concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către ErgoSlim Clinique; sau (iii) în cazul unor campanii promoționale organizate de către ErgoSlim Clinique împreună cu diverși parteneri contractuali ai ErgoSlim Clinique.

În toate situațiile enumerate mai sus, ne asigurăm că aceste informații vor fi păstrate în siguranță de partenerii noștri contractuali sau persoanele împuternicite și că toți aceștia respectă această Politică generală privind prelucrarea datelor cu caracter personal și obligațiile Regulamentului. Totodată, dacă este necesar, putem divulga date cu caracter personal autorităților publice relevante, în cazul în care acestea le solicită, în conformitate cu normele fiscale sau cu alte reglementări aplicabile, în temeiul obligației legale a ErgoSlim Clinique. În situația existenței unei datorii cu privire la relaţia contractuală pe care o avem cu dvs., vom dezvălui datele dvs. persoanelor în drept să recurgă la recuperarea datoriei (de exemplu, avocați, agenți de colectare debite/recuperare creanțe), această prelucrare fiind în interesul legitim al ErgoSlim Clinique de a exercita și apăra diferite cereri/acțiuni la instanțele de judecată, autorități, instituții publice și alte entități.

7. Durata prelucrării

Intenționăm să păstrăm datele cu caracter personal ale clienților atât pe durata relațiilor comerciale, cât și ulterior, pentru cel mult 3 ani de la data încetarii ultimei relații comerciale cu clientul. De asemenea, din raţiuni fiscale, suntem obligaţi să păstrăm toate informaţiile aferente facturării serviciilor/produselor furnizate pentru o perioadă de 10 ani de la încetarea relaţiei noastre. În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul derulării contractului de prestări servicii, aceste date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul preconizat al colectării datelor avute în vedere.

În cazul în care aplicați pentru un post în cadrul ErgoSlim Clinique, datele dvs. vor fi păstrate până în momentul în care postul respectiv este ocupat. Este posibil să păstrăm CV-ul dvs. în baza noastră de date și ulterior ocupării postului respectiv, pentru cel mult un an, dar, în această situație, vă vom contacta pentru a vă solicita acordul expres.

8. Ce drepturi aveți
8.1. Conform Regulamentului, dvs., ca persoană fizică vizată, aveți o serie de drepturi, incluzând:
§ dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate de noi și, în caz afirmativ, să accesați datele personale pe care le deținem în legătură cu dumneavoastră;
§ dreptul la rectificare – vă permite să obțineți rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte/incomplete care vă privesc;
§ dreptul la ștergerea datelor – vă permite să obțineți ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);
§ dreptul la restricționarea prelucrării – vă permite să obțineți restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor cu caracter personal care vă privesc, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate a datelor);
§ dreptul la opoziție – vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile și limitele stabilite de lege;
§ dreptul la portabilitatea datelor – vă permite primirea datelor cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat sau transmiterea acestor date unui alt operator.
8.2. Aspecte importante privind drepturile dumneavoastră
§ termenul de răspuns la cererile dvs. este de o lună. În situația în care formularea răspunsului necesită analiza unui volum mare de documente/informații, opinia unor terți etc., acest termen poate fi prelungit cu maxim două luni, sens în care vă vom informa despre acest aspect în intervalul inițial de o lună;
§ restricționarea accesului – în anumite situații, este posibil să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dvs. cu caracter personal, din cauza unor restricții legale. Într-un astfel de caz, vă vom comunica motivul acestui refuz;
§ imposibilitatea identificării – în anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele cu caracter personal, din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de situații, dacă nu va putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dvs. în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care ne permit să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare;
§ exercitarea drepturilor dvs. – vă puteți exercita oricare din drepturile menționate mai sus, fie individual, fie cumulat, trimițându-ne o cerere scrisă, semnată și datată, prin e-mail la adresa office@ergoslim.ro sau prin poștă, la adresa: ErgoSlim Clinique, București, str. Grigore Gafencu nr. 78-84, Vila G1, sector 1, București. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, în cazul în care considerați că ErgoSlim Clinique v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.
9. Alte aspecte importante
9.1. ErgoSlim Clinique nu utilizează prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice ce privesc clientul sau îl afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
9.2. ErgoSlim Clinique aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform legii și asigură confidențialitatea acestora, conform legii.
9.3. Dacă ErgoSlim Clinique va trece printr-o perioadă de reorganizare ori de vânzare către alte entități, datele dvs. vor fi comunicate către alte entități, conform legii.
10. Actualizări la această politică

Vom revizui regulat și, dacă este cazul, actualiza periodic această Politică generală de prelucrare a datelor cu caracter personal, în situația în care intervin modificări în urma prestării serviciilor noastre de înfrumusețare. Dacă vom dori să folosim datele dvs. cu caracter personal în alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom contacta înainte de această prelucrare ulterioară, pentru a vă oferi informații privind scopul secundar respectiv și orice alte informații suplimentare relevante și, dacă este necesar, pentru a vă solicita acordul. Toate actualizările și modificările prezentei politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

11. Întrebări și solicitări

Ne puteți adresa oricând întrebări cu privire la prelucrarea datelor personal, trimițându-ne un e-mail, la adresa noastră office@ergoslim.ro. Vom trata întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și vom răspunde cu promptitudine întrebărilor pe care le-ați putea avea.