Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

1. PREAMBUL

Confidentialitatea dvs. este una dintre valorile fundamentale ale ERGO SLIM S.R.L., o societate înfiintata în conformitate cu legile din România, cu sediul în mun. Arad, str. Gheorghe Sion nr. 1, judetul Arad, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Arad sub nr. J2/1037/07.06.2017, CUI 37712741, tel. 0742 502 780, e-mail office@ergoslim.ro (denumita în continuare „ErgoSlim Clinique” sau „noi”).

Prin urmare, facem tot posibilul sa prelucram datele cu caracater personal care va privesc în conformitate cu principiile stabilite în legislatia privind protectia datelor cu caracter personal aplicabila în România, inclusiv în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare, „Regulamentul”).

Potrivit Regulamentului, reprezinta date cu caracter personal orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, iar o persoana identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice fizice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea” datelor cu caracter personal, în sensul Regulamentului, înseamna orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra unor date cu caracter personal sau asupra unor seturi de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Aceasta Politica generala de prelucrare a datelor se refera la datele cu caracter personal care îi privesc pe clientii nostri, partenerii nostri de afaceri, colaboratorii nostri, alte persoane care ne contacteaza si pe reprezentantii acestora si se aplica datelor colectate prin intermediul comunicarii directe, prin e-mail sau prin modalitati de contact off-line. Politica noastra de prelucrare a datelor descrie:

(I) CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTAM SI PRELUCRAM;

(II) SCOPURILE PENTRU CARE COLECTAM SAU FOLOSIM DATELE CU CARACTER PERSONAL CARE VA PRIVESC;

(III) MOTIVELE PRELUCRARII;

(IV) DURATA PRELUCARII ACESTOR DATE;

(V) CATRE CINE AM PUTEA DIVULGA DATELE CU CARACTER PERSONAL CARE VA PRIVESC;

(VI) DREPTURILE PE CARE LE AVETI, ÎN CALITATE DE PERSOANA VIZATA, SI MODALITATEA ÎN CARE VI LE PUTETI EXERCITA.

2. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Categoriile de date colectate, în contextul interactiunii cu ErgoSlim Clinique sunt: numele si prenumele, adresa de e-mail, numarul de telefon, nume social media, semnatura, numarul de cont bancar, banca platitorului, produsele/serviciile contractate, sumele datorate pentru prestarea serviciilor/vânzarea produselor. În cazul serviciilor de remoderalare corporala, este posibil sa colectam date precum vârsta dvs., greutatea corporala, dimensiuni corporale, date oferite de aparatul de diagnoza al ErgoSlim Clinique (denumite în mod generic „date privind sanatatea”), însa numai daca am obtinut consimtamântul dvs. prealabil în acest caz special. De asemenea, putem colecta si orice alte pe care dvs. ni le oferiti în mod direct atunci când deveniti clientul nostru.

3. SCOPUL COLECTARII DATELOR

În contextul interactiunii cu ErgoSlim Clinique, dvs., ca persoana fizica, puteti fi subiect al activitatilor de prelucrare a datelor pe care le colectam în cadrul activitatilor desfasurate. Asadar, utilizam datele dvs. cu caracter personal daca sunteti:

§ CLIENT SAU POTENTIAL CLIENT AL ERGOSLIM CLINIQUE;

§ REPREZENTANT SAU PERSOANA DE CONTACT AL/A UNUI CLIENT SAU POTENTIAL CLIENT AL ERGOSLIM CLINIQUE SAU SALARIAT ORI ALT COLABORATOR AL UNUI CLIENT SAU POTENTIAL CLIENT AL ERGOSLIM CLINIQUE;

§ PARTENER DE AFACERI AL ERGOSLIM CLINIQUE, REPREZENTANT, PERSOANA DE CONTACT, SALARIAT SAU ALT COLABORATOR AL PARTENERULUI DE AFACERI ERGOSLIM CLINIQUE;

§ DACA DORITI SA LUCRATI CU NOI SI APLICATI PENTRU UN POST ÎN CADRUL ERGOSLIM CLINIQUE;

§ DACA DORITI SA VA ÎNSCRIETI LA TRAININGURILE/CURSURILE NOASTRE; SAU DACA SUNTETI

§ VIZITATOR AL SITE-ULUI NOSTRU,WWW.ERGOSLIM.RO(ÎN ACEST CAZ, VA RUGAM SA CITITI POLITICA DE CONFIDENTIALITATEWWW.ERGOSLIM.RODISPONIBILA PE SITE-UL NOSTRU),

 

pentru urmatoarele scopuri:

§ PRIMIREA SI GESTIONAREA ÎNTREBARILOR SI SOLICITARILOR DVS.;

§ PRESTAREA SERVCIILOR ACHIZITIONATE DE LA ERGOSLIM CLINIQUE (DE EXEMPLU, PENTRU REALIZAREA UNEI PROGRAMARI PENTRU ORICARE DINTRE SERVICIILE NOASTRE, VOM UTILIZA DATELE DE CONTACT PE CARE NI LE-ATI FURNIZAT);

§ OFERIREA PRODUSELOR NOASTRE;

§ MANAGEMENTUL PROGRAMARILOR EFECTUATE (DE EXEMPLU, ESTE POSIBIL SA VA TRANSMITEM SMS-URI/APELURI TELEFONICE PENTRU CONFIRMARE, ANULARE, MODIFICARE PROGRAMARI);

§ MANAGEMENTUL ABONAMENTELOR (IDENTIFICAREA CLIENTILOR, A ABONAMENTELOR ACESTORA SI A SERVICIILOR DE PE ABONAMENTE);

§ MANAGEMENTUL VOUCHERELOR CADOU (IDENTIFICAREA CELUI CARE A ACHIZITIONAT VOUCHERUL SI CELUI CARE VA BENEFICIA DE VOUCHER);

§ GESTIONAREA SI EMITEREA FACTURILOR, PENTRU PROCESAREA PLATILOR SI PENTRU CONFORMAREA CU CERINTELE LEGALE PRIVIND ARHIVAREA;

§ ACTIVITATI DE MARKETING DIRECT ŞI PUBLICITATE PENTRU PRODUSELE SI SERVICIILE NOASTRE, PRIN PROMOVAREA CELOR MAI POTRIVITE PRODUSE SI SERVICII ALE ERGOSLIM CLINIQUE SAU ALE PARTENERILOR ERGOSLIM CLINIQUE, INCLUSIV PRIN TRANSMITEREA DE CATRE ERGOSLIM CLINIQUE A UNOR COMUNICARI COMERCIALE ÎN ACEST SCOP. ACOLO UNDE ESTE CERUT DE LEGE, AVETI POSIBILITATEA DE A VA EXPRIMA CONSIMTAMÂNTUL EXPRES CU PRIVIRE LA UTILIZAREA DATELOR DVS. ÎN ACEST SCOP SI PRIMIREA DE COMUNICARI COMERCIALE, PRIN BIFAREA CASUTEI CORESPUNZATOARE ÎN FORMULARUL DE CONSIMTAMANT PUS LA DISPOZITIE DE CATRE PERSONALUL ERGOSLIM CLINIQUE;

§ EVALUAREA GRADULUI DVS. DE SATISFACTIE CU PRIVIRE LA PRODUSELE/SERVICIILE OFERITE DE ERGOSLIM CLINIQUE;

§ ÎN SCOPUL UNOR ANALIZE STATISTICE CE NU IMPLICA CREAREA DE PROFILURI INDIVIDUALE.

4. TEMEIUL PRELUCRARII DATELOR

Atunci când vreti sa deveniti sau sunteti clientul nostru si achizitionati servicii si produse din cadrul ErgoSlim Clinique, ne întemeiem colectarea si prelucrarea datelor fie pe efectuarea demersurilor necesare în vederea încheierii unui contract/executarea unui contract de prestari servicii (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament), fie pe pe obligatia legala a ErgoSlim Clinique în relatia sa cu clientii (art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament). De asemenea, pe aceleasi temeiuri ne bazam si atunci când sunteti partenerul nostru de afaceri sau atunci când aplicati pentru un post ori doriti sa participati la training-urile din cadrul ErgoSlim Clinique.

Pentru activitatile de marketing/publicitate, pentru a va trimite notificari prin SMS/apel telefonic cu 24 de ore înainte de data si ora programarii unui serviciu, pentru colectarea datelor privind sanatatea în vederea oferirii unora dintre serviciile noastre de remodelare corporala sau pentru celelalte activitati pentru care v-am solicitat consimtâmantul expres, ne întemeim colectarea si prelucrarea datelor pe acel consimtamântul expres (art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament). În situatia în care am primit un astfel de acord din partea dvs., va informam ca, de fiecare data când va vom contacta, indiferent de canalul ales, va veti putea retrage oricând consimtamântul acordat, pentru oricare din optiunile selectate, trimitându-ne în acest sens o solicitare, semnata si datata pe e-mail, la adresa office@ergoslim.ro.

Totuşi, chiar şi în situaţia în care optaţi pentru încetarea comunicărilor în scop de marketing/publicitate, veţi primi în continuare comunicări generale din partea ErgoSlim Clinique, care sunt necesare derularii interactiunii noastre (de exemplu, comunicarile legate de modificarea programului de lucru, atunci când dvs. ati solicitat o programare). Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru a va raspunde la întrebari si solicitari, pentru evaluarea gradului dvs. de satisfactie cu privire la produsele/serviciile oferite de ErgoSlim Clinique sau pentru efectuarea de analize statistice ce nu implica crearea de profiluri individuale, ne întemeiem pe interesul legitim al ErgoSlim Clinique de a oferi servicii de calitate clientilor sai si de a îsi îmbunatati în mod continuu aceste servicii (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulament).

5. FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Atunci când datele sunt colectate direct de la dvs., va rugam sa ne furnizati toate categoriile de date cu caracter personal solicitate, pentru ca ErgoSlim Clinique sa poata gestiona solicitarile dvs. si sa va poate oferi serviciile dorite, în caz contrar fiind în imposibilitatea de a desfasura activitatea dorita de dvs.

Referitor la serviciile de remodelare corporala, atunci când nu am primit consimtamântul dvs. în cazul datelor privind sanatatea (precum greutatea corporala, dimensiuni, probleme de sanatate care ar putea impacta utilizarea aparatelor de remodelare etc.), este posibil sa nu va putem oferi o parte din serviciile noastre de înfrumusetare prin remodelare corporala.

Daca ne furnizati date cu caracter personal care privesc alte persoane fizice în afara de dvs., cu exceptia datelor privind sanatatea pentru a caror colectare avem nevoie de consimtamântul expres al persoanei în cauza, va rugam ca, înainte de a ne transmite aceste date, sa le comunicati acelor persoane modalitatea în care intentionam sa prelucram datele cu caracter personal, astfel cum este descris aici, si sa va asigurati ca aveti acordul acesteia pentru a ne furniza acele date, astfel cum este descris în aceasta Politica generala de prelucrare a datelor cu caracter personal.

6. DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Este posibil sa comunicam o parte din datele dvs. (de exemplu, nume, e-mail, telefon, adresa, detaliile contului bancar), catre partenerii nostri contractuali, catre persoane împuternicite care prelucreaza datele dvs. cu caracter personal pe seama ErgoSlim Clinique ori catre autoritatile publice locale/centrale. Astfel, putem divulga datele dvs. pentru (i) îndeplinirea unor obligatii contractuale de catre Ergo Slim Clinique, cum ar fi servicii de relationare cu clientii, de imprimare şi trimitere facturi, gestionare a documentelor contabile etc.; (ii) în situatiile în care aceasta dezvaluire ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati, obtinute ca urmare a participarii dvs. la diverse concursuri cu caracter promotional, sau alte campanii promotionale organizate de catre ErgoSlim Clinique; sau (iii) în cazul unor campanii promotionale organizate de catre ErgoSlim Clinique împreuna cu diversi parteneri contractuali ai ErgoSlim Clinique.

În toate situatiile enumerate mai sus, ne asigurăm că aceste informatii vor fi pastrate în siguranta de partenerii nostri contractuali sau persoanele împuternicite si ca toti acestia respectă aceasta Politica generala privind prelucrarea datelor cu caracter personal si obligatiile Regulamentului. Totodata, daca este necesar, putem divulga date cu caracter personal autoritatilor publice relevante, în cazul în care acestea le solicita, în conformitate cu normele fiscale sau cu alte reglementari aplicabile, în temeiul obligatiei legale a ErgoSlim Clinique. În situația existenței unei datorii cu privire la relaţia contractuală pe care o avem cu dvs., vom dezvălui datele dvs. persoanelor în drept sa recurga la recuperarea datoriei (de exemplu, avocati, agenti de colectare debite/recuperare creante), aceasta prelucrare fiind în interesul legitim al ErgoSlim Clinique de a exercita si apara diferite cereri/actiuni la instantele de judecata, autoritati, institutii publice si alte entitati.

7. DURATA PRELUCRARII

Intentionam sa pastram datele cu caracter personal ale clientilor atât pe durata relatiilor comerciale, cât si ulterior, pentru cel mult 3 ani de la data încetarii ultimei relatii comerciale cu clientul. De asemenea, din raţiuni fiscale, suntem obligaţi să păstrăm toate informaţiile aferente facturării serviciilor/produselor furnizate pentru o perioadă de 10 ani de la încetarea relaţiei noastre. În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul derularii contractului de prestari servicii, aceste date vor fi pastrate atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul preconizat al colectarii datelor avute în vedere.

În cazul în care aplicati pentru un post în cadrul ErgoSlim Clinique, datele dvs. vor fi pastrate pâna în momentul în care postul respectiv este ocupat. Este posibil sa pastram CV-ul dvs. în baza noastra de date si ulterior ocuparii postului respectiv, pentru cel mult un an, dar, în aceasta situatie, va vom contacta pentru a va solicita acordul expres.

8. CE DREPTURI AVETI

8.1. CONFORM REGULAMENTULUI, DVS., CA PERSOANA FIZICA VIZATA, AVETI O SERIE DE DREPTURI, INCLUZÂND:

§ DREPTUL DE ACCES – VA PERMITE SA OBTINETI CONFIRMAREA CA DATELE CU CARACTER PERSONAL CARE VA PRIVESC SUNT PRELUCRATE DE NOI SI, ÎN CAZ AFIRMATIV, SA ACCESATI DATELE PERSONALE PE CARE LE DETINEM ÎN LEGATURA CU DUMNEAVOASTRA;

§ DREPTUL LA RECTIFICARE – VA PERMITE SA OBTINETI RECTIFICAREA/COMPLETAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL INEXACTE/INCOMPLETE CARE VA PRIVESC;

§ DREPTUL LA STERGEREA DATELOR – VA PERMITE SA OBTINETI STERGEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CARE VA PRIVESC, ÎN ANUMITE CAZURI (DE EXEMPLU, DACA DATELE NU MAI SUNT NECESARE ÎN RAPORT CU SCOPURILE PENTRU CARE AU FOST COLECTATE);

§ DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII – VA PERMITE SA OBTINETI RESTRICTIONAREA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL CARE VA PRIVESC, ÎN ANUMITE CAZURI (DE EXEMPLU, ATUNCI CÂND CONTESTATI EXACTITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CARE VA PRIVESC, PENTRU O PERIOADA CARE NE PERMITE SA VERIFICAM O ASTFEL DE EXACTITATE A DATELOR);

§ DREPTUL LA OPOZITIE – VA PERMITE SA VA OPUNETI PRELUCRARII ÎN CONTINUARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL CARE VA PRIVESC, ÎN CONDITIILE SI LIMITELE STABILITE DE LEGE;

§ DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – VA PERMITE PRIMIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CARE VA PRIVESC SI PE CARE NI LE-ATI FURNIZAT, ÎNTR-UN FORMAT STRUCTURAT, UTILIZAT ÎN MOD CURENT SI CARE POATE FI CITIT AUTOMAT SAU TRANSMITEREA ACESTOR DATE UNUI ALT OPERATOR.

8.2. ASPECTE IMPORTANTE PRIVIND DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

§ TERMENUL DE RASPUNS LA CERERILE DVS. ESTE DE O LUNA. ÎN SITUATIA ÎN CARE FORMULAREA RASPUNSULUI NECESITA ANALIZA UNUI VOLUM MARE DE DOCUMENTE/INFORMATII, OPINIA UNOR TERTI ETC., ACEST TERMEN POATE FI PRELUNGIT CU MAXIM DOUA LUNI, SENS ÎN CARE VA VOM INFORMA DESPRE ACEST ASPECT ÎN INTERVALUL INITIAL DE O LUNA;

§ RESTRICTIONAREA ACCESULUI – ÎN ANUMITE SITUATII, ESTE POSIBIL SA NU VA PUTEM ACORDA ACCESUL LA TOATE SAU O PARTE A DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL, DIN CAUZA UNOR RESTRICTII LEGALE. ÎNTR-UN ASTFEL DE CAZ, VA VOM COMUNICA MOTIVUL ACESTUI REFUZ;

§ IMPOSIBILITATEA IDENTIFICARII – ÎN ANUMITE CAZURI, S-AR PUTEA SA NU VA PUTEM IDENTIFICA DATELE CU CARACTER PERSONAL, DIN CAUZA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE PE CARE NI LE FURNIZATI ÎN CERERE. ÎN ASTFEL DE SITUATII, DACA NU VA PUTEM IDENTIFICA DREPT PERSOANA VIZATA, NU PUTEM DA CURS CERERII DVS. ÎN CONFORMITATE CU ACEASTA SECTIUNE, CU EXCEPTIA CAZULUI ÎN CARE NE OFERITI INFORMATII SUPLIMENTARE CARE NE PERMIT SA VA IDENTIFICAM. VA VOM INFORMA SI VA VOM DA POSIBILITATEA DE A NE OFERI ASTFEL DE DETALII SUPLIMENTARE;

§ EXERCITAREA DREPTURILOR DVS. – VA PUTETI EXERCITA ORICARE DIN DREPTURILE MENTIONATE MAI SUS, FIE INDIVIDUAL, FIE CUMULAT, TRIMITÂNDU-NE O CERERE SCRISA, SEMNATA SI DATATA, PRIN E-MAIL LA ADRESA OFFICE@ERGOSLIM.RO SAU PRIN POSTA, LA ADRESA: ERGOSLIM CLINIQUE, BUCURESTI, STR. GRIGORE GAFENCU NR. 78-84, VILA G1, SECTOR 1, BUCURESTI. DE ASEMENEA, AVETI DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL DIN ROMÂNIA, ÎN CAZUL ÎN CARE CONSIDERATI CA ERGOSLIM CLINIQUE V-A ÎNCALCAT VREUN DREPT ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGALE.

9. ALTE ASPECTE IMPORTANTE

9.1. ERGOSLIM CLINIQUE NU UTILIZEAZA PRELUCRAREA AUTOMATA, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI CARE PRODUC EFECTE JURIDICE CE PRIVESC CLIENTUL SAU ÎL AFECTEAZA ÎN MOD SIMILAR ÎNTR-O MASURA SEMNIFICATIVA.

9.2. ERGOSLIM CLINIQUE APLICA MASURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE ADECVATE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, CONFORM LEGII SI ASIGURA CONFIDENTIALITATEA ACESTORA, CONFORM LEGII.

9.3. DACA ERGOSLIM CLINIQUE VA TRECE PRINTR-O PERIOADA DE REORGANIZARE ORI DE VÂNZARE CATRE ALTE ENTITATI, DATELE DVS. VOR FI COMUNICATE CATRE ALTE ENTITATI, CONFORM LEGII.

10. ACTUALIZARI LA ACEASTA POLITICA

Vom revizui regulat si, daca este cazul, actualiza periodic aceasta Politica generala de prelucrare a datelor cu caracter personal, în situatia în care intervin modificari în urma prestarii serviciilor noastre de înfrumusetare. Daca vom dori sa folosim datele dvs. cu caracter personal în alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, va vom contacta înainte de aceasta prelucrare ulterioara, pentru a va oferi informatii privind scopul secundar respectiv si orice alte informatii suplimentare relevante si, daca este necesar, pentru a va solicita acordul. Toate actualizarile si modificarile prezentei politici sunt valabile imediat dupa notificare, pe care o vom realiza prin afisare pe site si/sau notificare pe e-mail.

11. ÎNTREBARI SI SOLICITARI

Ne puteti adresa oricând întrebari cu privire la prelucrarea datelor personal, trimitându-ne un e-mail, la adresa noastra office@ergoslim.ro. Vom trata întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atentie si vom raspunde cu promptitudine întrebarilor pe care le-ati putea avea.